política de privacitat

Avís i informació legal

Aquest Avís Legal regula l'ús del servei de la pàgina web propietat de El Taller Escola d'Art en endavant la Web, amb domicili social en Carrer Boters 2, 1er pis a Cerdanyola del Vallès (Barcelona ) i que posa a disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d'usuari de la web (en endavant, "Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta política de privacitat des del moment mateix en què l'Usuari accedeix al web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquest text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar el web, ja que el contingut de la web pot patir modificacions.

Objecte

Aquesta Web ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer els serveis i productes de l'entitat i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet. L'accés i / o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari i l'acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d'aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix. En aquest sentit, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la web.

Condicions d'accés al Web

La web té com a objectiu establir un canal d'informació i comunicació entre l'empresa i els seus clients o interessats a través d'Internet, però, a través de la pàgina web no es sol·liciten ni es recullen dades de caràcter personal. L'usuari disposa d'una adreça de correu electrònic on pot fer arribar el seu CV. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

Ús de la pàgina Web

L'usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 1720/2077 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 d'11 de juliol i la resta de normativa complementària, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

L'usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que la web posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral oa l'ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb les presents condicions generals.

A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús de la Web i d'aquesta política de privacidad.En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies de la web.

Ús del codi font

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen a la web estan protegits per la legislació espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

Continguts del web

Els continguts del web són posats a disposició de l'Usuari com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D'aquesta manera posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos en la Web siguin exactes i estiguin actualitzats. L'usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició en la web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privacitat i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i l'ordre públic. Queda terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o des compilació.

La Web podrà incloure dins dels seus continguts, enllaços amb llocs pertanyents i / o gestionats per tercers, disponibles a través d'Internet. La web no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat que no impliquen el suport, l'aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

Protecció de Dades

Als efectes del que disposa la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem a l'Usuari de l'existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l'entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients, el mateix té la possibilitat d'exercir, d'acord amb el que estableix aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a el Taller Escola d 'art amb domicili en Carrer Boters 2, 1er pis a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

L'empresa propietària de la web pot rebre a través de correu electrònic dades personals per a la gestió de candidatures a llocs de treball, si s'escau l'empresa es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar i de destruir, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L'usuari que facilita les seves dades personals enviant correu electrònic amb el seu currículum vitae, atorga el seu consentiment per rebre comunicacions relacionades amb els serveis de l'empresa. Si no desitja rebre qualsevol d'aquestes comunicacions podrà comunicar-ho a l'adreça indicada en l'apartat 1 d'aquesta clàusula, mitjançant escrit amb la data i signatura original.

Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la web són propietat de l'empresa o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre que l'ús o accés al web atribueixi a l'Usuari cap dret sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius. Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de l'empresa o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari, en virtut del que estableix aquesta Política de Privacitat. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present web.

Publicitat

La Web podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. La nostra empresa no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

Responsabilitat

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui fer com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquesta Política de Privacitat, per la llei, o, si s'escau, per les condicions particulars que siguin de aplicació.

L'empresa no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L'accés a la web no implica l'obligació per part de l'empresa de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocivos.La empresa no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i / o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

El servei d'accés a la web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, l'empresa no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, des actualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany.

Legislació aplicable

Aquesta Política de Privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l'accés a la Web, l'Usuari i l'empresa acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

A les presents condicions se'ls aplicarà també la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.

contacta amb l'escola


Correus electrònics

Informació general info@eltallerescoladart.com
Tallers Monogràfics monografics@eltallerescoladart.com
Casal d'estiu casaldestiu@eltallerescoladart.com


Telèfons

Fix 935 940 068 Mòbil & Whatsapp 663 973 585


Carrer Boters 2, 1er pis
08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona


Horari
dilluns a divendres
de 10h a 13:30h i de 17h a 20:30h
agost tancat tot el mes

autobusos

A4 Parada Parc Tecnològic / Sant Ramon
B7 Parada Parc Tecnològic / Sant Ramon
SU Parada c/ Boters

GPS
41°29'16.6"N 2°07'39.8"E
41.487944, 2.127722